Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Služba nabave i obrade

Sadržaj   |     |   01.10.2008.

            Služba nabave i obrade obavlja odabir građe za nabavu, a zatim i stručnu obradu nabavljene građe.

            Osim tradicionalnih izvora znanja, informacija i razonode dakle knjiga, nabavljamo i periodičke publikacije (novine i časopise), audiovizualnu građu (CD-ove, CD-ROM- ove, DVD-ove) i igračke.

 

Nabava knjižnične građe nastoji, u skladu s IFLA-inim i UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice, osigurati osnovne uvjete za cjeloživotno učenje svih pojedinaca i društvenih skupina.

 

Nastojeći udovoljiti svim dobnim skupinama Knjižnica nabavlja raznovrsnu knjižničnu građu na sljedeće načine:

  • Kupnja
  • Otkup Ministarstva kulture RH
  • Dar
  • Zamjena / Naknada za izgubljene primjerke

Prilikom nabave nastojimo "osluškivati" potrebe korisnika koji nam se mogu i osobno obratiti ili zapisati svoje zahtjeve u Desideratu ili kartoteku želja.

Smjernice nabavne politike Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, kao okvira za nabavu, još su u izradi.

Voditeljica: Danijela Crnčić dipl. knjižničarka, danijela@knjiznicavirovitica.hr