Sadržaj
Cjenik usluga

ČLANARINA

 

Pravo korištenja knjižničnih usluga na osnovu članarine traje 12 mjeseci počevši od dana upisa u članstvo Knjižnice.

Prilikom učlanjenja potrebno je predočiti dokument i dokazati svoj status.

Pojedinačna godišnja članarina

 

Mjesečna članarina

80,00 kn

 

20,00 kn

Obiteljska članarina

120,00 kn

Članarina za djecu poginulih branitelja, djecu invalida, djecu iz obitelji sa troje i više djece, djecu branitelja, djecu udomitelja, djecu bez oba roditelja (uz predočenje dokumentacije)

40,00 kn

Članarina za invalide općenito

40,00 kn

Članarina za umirovljenike s područja grada Virovitice sa imovinskim cenzusom do 2.000 kuna (uz predočenje potvrde)

besplatno

Članarina za umirovljenike s područja grada Virovitice iznosi 50% godišnje članarine

40,00 kn

Članarina za nezaposlene osobe iznosi 50% godišnje članarine (potvrda HZZ)

40,00 kn

Članarina za redovne studente s prebivalištem na području Grada Virovitice (uz potvrdu o redov.studiranju, osobnu iskaznicu/potvrdu o boravištu)

besplatno

 

 

OSNOVNE USLUGE

 

Za pojedine vrste knjižničnih usluga plaća se naknada

- međuknjižnična posudba(1 knjiga), za svaku sljedeću knjigu iznos se povećava za 10,00 kuna

20,00 kn

- igraonica (uvjet je članstvo u Knjižnici)

besplatno

- kreativne radionice (4 puta mjesečno)

30,00 kn

- fotokopiranje – jedna crnobijela fotokopija A4

0,50 kn

- fotokopiranje – jedna crnobijela fotokopija A3

1,00 kn

- naknada za skeniranje – 1 prolaz A4

5,00 kn

 

 

NAKNADA ZA KORIŠTENJE RAČUNALA/INTERNETA

 

- 1 sat rada

5,00 kn

- crnobijeli ispis jedne stranice A4

1,00 kn

- ispis u boji jedne stranice A4

5,00 kn

- ispis u boji jedne stranice A3

7,00 kn

 

NAKNADE ZA POVREMENO KORIŠTENJE RAČUNALA/ INTERNETA I USLUGA ZA NEČLANOVE

 

- fotokopiranje – jedna crnobijela fotokopija A4

1,00 kn

- fotokopiranje – jedna crnobijela fotokopija A3

2,00 kn

- naknada za skeniranje – 1 prolaz A4

10,00 kn

- 1 sat rada

10,00 kn

- crno bijeli ispis jedne stranice A4

2,00 kn

- ispis u boji jedne stranice A4

10,00 kn

- ispis u boji jedne stranice A3

14,00 kn

 

 

OSTALE NAKNADE

 

zadržavanje posuđenih knjige izvan roka posudbe od 20 dana (zakasnina po knjizi i danu)

0,50 kn

najveći iznos zakasnine za knjižnu i ne knjižnu građu

150,00 kn

izdavanje duplikata članske iskaznice

10,00 kn

zadržavanje posuđenog CD-a, DVD-a, CD-ROM-a izvan roka
posudbe od 3 odnosno 5 dana (po danu i CD-u)

3,00 kn

Umjesto trajno oštećene ili izgubljene knjižnične građe korisnik ju je dužan u roku od 30 dana nadomjestiti novonabavljenom, platiti iznos u vrijednosti iste ili nadomjestiti sa građom odgovarajućeg sadržaja i vrijednosti, u protivnom gubi pravo korištenja Knjižnice na 5 godina.

24.03.2016.