Natječaji
Natječaj za diplomiranog knjižničara

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VIROVITICA

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

E-mail:gkc@vt.htnet.hr

Ur. broj: 2189-51-08-75

U Virovitici, 01.12.2008.

 

 

R a s p i s u j e :

 

 

 

N A T J E Č A J

za prijam radnika na radno mjesto

 

 

 

  • diplomirani knjižničar - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme, zamjena za porodiljski dopust 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete: 

  • VSS – diplomirani knjižničar

  • položen stručni ispit

  • najmanje 1 godina radnog staža u Gradskoj knjižnici

 Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

  • domovnicu

  • životopis

  • dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome)

  • preslik radne knjižice

  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci

 

Prijave se podnose na adresu:

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VIROVITICA

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica 

s naznakom „Za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Virovitica.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obavješteni u zakonskom roku.

 

01.12.2008.