Natječaji
Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica m/ž

Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica na temelju članka 25. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica m/ž

 

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, te visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

-          odlikuje se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima

-          najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, program rada za naredne četiri godine,  dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam dana od dana objave natječaja. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 5, 

 s naznakom „Natječaj za ravnatelja“.

Nepotpuno i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o imenovanju u roku od 45 dana od dana isteka za podnošenje prijava.

17.11.2011.